slås sammen

Statsarkiva blir ikkje lenger sjølvstendige. Det er svært uheldig for regionane, meiner tilsette.