Tapper universitetene

Av Forskerforum

Publisert 18. juni 2015

tapper-universitetene

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Den australske regjeringen får skarp kritikk fra forskningsmiljøet etter å ha presentert statsbudsjettet for 2015/2016. Mens budsjettet samlet sett er ansett å være et frieri til velgerne, rammes særlig forskningsuniversitetene hardt.

Et langsiktig forskningsprogram som er en sterk bidragsyter til universitetene, blir kuttet med rundt 1,5 milliarder kroner over de neste tre årene. Pengene skal gå til å opprettholde finansieringen av et infrastrukturprogram som var truet av budsjettkutt.