Teaterlærer fikk 190.000 kroner etter metoo-sak

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 5. november 2019

Den tidligere teaterlæreren fikk tre månedslønner etter forlik med Kunsthøyskolen i Oslo

I slutten av oktober inngikk Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) forlik med en tidligere ansatt teaterlærer. Mannen hadde gått til sak mot høyskolen etter å ha blitt oppsagt for det høyskolen mente var en rekke kritikkverdige forhold.

Får tre månedslønner

Ifølge Khrono, som har fått innsyn i forliksavtalen, innebar avtalen at mannen fikk lønn for tre måneder fra datoen han ble sagt opp fra, 12. mars 2019. I tillegg ble han gitt kompensasjon for avspaseringstimer tilsvarende en halv månedslønn. Totalt ble summen 190.000 kroner.

– Det totale beløpet for lønn i oppsigelsestiden og godtgjørelse for avspasering utgjør om lag 190.000 kroner, opplyser kommunikasjonsleder ved KHiO Atle Faye til Khrono.

Partene skal også dekke egne sakskostnader. Det medfører ikke kostnader for høyskolen.

– KHiO ble bistått av Regjeringsadvokatembetet. Det betyr at statens utgifter blir dekt av Regjeringsadvokaten, sier Faye.

Forliket ble inngått etter at teaterlæreren klaget på vedtaket om oppsigelse og høyskolestyret ved KHiO opprettholdt sin avgjørelse 12. mars i år. Forskerforbundet mente avskjedigelsen var ugyldig og stevnet kunsthøgskolen for retten.To uker før partene etter planen skulle møte i Oslo tingrett 5. november sendte KHiO ut en pressemelding om et forlik var inngått med teaterlæreren anklaget for seksuell trakassering.

Endret fra avskjed til oppsigelse

– Det er viktig for meg at jeg som ny rektor understreker at KHiO 12. mars tok et etisk rett valg ved å avslutte arbeidsforholdet, sa rektor Måns Wrange ved KHiO da forliket ble inngått.

– For å kunne fokusere tid og ressurser på å skape ro og trygghet i lærings- og arbeidsmiljøet for studenter og ansatte, har Kunsthøgskolen inngått et forlik som innebærer at vedtaket blir endret fra avskjed til oppsigelse, sa han.

Forskerforbundets klage har fokusert på om avskjedigelse var juridisk riktig. KHiO fryktet dermed at tingretten kunne konkludere med at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å gå til oppsigelse. Da kunne teaterlæreren ha krevd å fortsatt være ansatt ved KHiO med krav om lønn og andre erstatninger, som kunne ha ført til nye årelange runder i retten, ifølge Wrange.

– Ingenting i selve saken endrer seg ved at KHiO endrer vedtaket fra avskjed til oppsigelse. Ved å avslutte arbeidsforholdet har KHiO gjort en veldig sterk markering av hvilken type oppførsel som er uakseptabel, sier Wrange ved KHiO.