Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Språkforskeren Terje Lohndal (28) ved NTNU er den yngste til å motta Nils Klim-prisen. Prisen deles ut til yngre nordiske forskere under 35 år innenfor Holbergprisens fagfelt – humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Prisen som er oppkalt etter helten i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741. Prisen er på 250 000 kroner.

Ifølge Nils Klim-komiteen var det en svært vanskelig nominasjonsprosess, med flere velkvalifiserte kandidater. Lohndal får prisen med begrunnelsen at han er «en uvanlig ung kandidat som allerede har et internasjonalt kjent navn innen formal, Chomskiansk lingvistikk.» Komiteen legger også vekt på at Lohndals forskning er original og innovativt.

Lohndal er utdannet ved Universitetet i Oslo, med ph.d.-grad fra University of Maryland.

«I løpet av sin meget korte karriere har han allerede publisert 14 fagfellevurderte artikler i noen av de ledende lingvistiske tidsskriftene og 9 fagfellevurderte kapitler i prestisjefylte antologier. I tillegg skal ph.d.-avhandlingen nå publiseres av Oxford University Press. Dette er en dypt imponerende akademisk løpebane uansett utfra hvilken standard den vurderes. I tillegg vises resultatene av Terje Lohndals innsats seg ikke bare i antallet publikasjoner av høy kvalitet, men også i dybden og originaliteten som preger disse publikasjonene,» skriver komiteen i sin begrunnelse.

Prisen deles ut i Bergen 4. juni.