Til Ola Borten Moe: Skjult midlertidighet i akademia er rovdrift på ansatte og kostbar sløsing med høy kompetanse!

Bruken av fast midlertidighet har ført til en ny, skjult gruppe av høyt kvalifiserte midlertidig ansatte. Stopp rovdriften på forskere, skriver over 250 personer i et opprop til statsråd Ola Borten Moe.