Flest innvandrere på publiseringstoppen. Og ingen slår italienske Filippo Berto.

– I Norge krever ingen at du jobber mer enn syv timer om dagen. Hvis du vil bygge opp en CV, er ikke det nok, sier forskeren som publiserer mest i Norge.