To fluer i en smekk

Av Sveinung Skule, NIFU og Ole-Jacob Skodvin, NOKUT

Publisert 20. mai 2017

Mandag fikk alle vitenskapelige ansatte ved universiteter og høyskoler et spørreskjema i innboksen.

Vitenskapelig ansattes oppfatninger og tilbakemeldinger er helt essensielt for å kunne

Ole-Jacob Skodvin er analysedirektør i NOKUT. (Foto: NOKUT)

Sveinung Skule er direktør i NIFU. (Foto: NIFU)

videreutvikle norsk høyere utdanning. Vi vet at denne gruppen utsettes for et stort rapporteringspress. Derfor slår NOKUT og NIFU sammen to av sine undersøkelser.
NOKUT og NIFU gjennomfører regelmessig flere undersøkelser som involverer vitenskapelig ansatte. To eksempler på dette er NOKUTs Underviserundersøkelse og NIFUs Tidsbruksundersøkelse.

Les mer om Underviserundersøkelsen her: – Mange studenter åpner aldri læreboka 

Begrenser rapporteringsbyrden

Målet med Underviserundersøkelsen er å gi vitenskapelig ansatte en stemme gjennom å gi et representativt bilde av deres vurderinger av kvaliteten på studieprogrammer i norsk høyere utdanning. Tidsbruksundersøkelsen er helt nødvendig som verktøy for å beregne ressursinnsatsen til forskning og utvikling (FoU) i den nasjonale FoU-statistikken og er dermed del av Norges internasjonale forpliktelser på statistikkområdet.
Mandag 22. mai får alle vitenskapelige ansatte på landets universiteter og høyskoler tilsendt en personlig lenke til et spørreskjema. I år inneholder skjemaet en kombinasjon av spørsmål fra NOKUTs Underviserundersøkelse og NIFUs Tidsbruksundersøkelse. De to undersøkelsene henvender seg til den samme populasjonen og gjennomføres derfor som et samarbeid mellom NOKUT og NIFU. Dette gjør vi for å redusere antall undersøkelser i sektoren og begrense rapporteringsbyrden. Totalt vil det nå komme færre henvendelser til hver enkelt underviser, slik at belastningen blir mindre. Samtidig vil begge undersøkelsene benytte mye av den samme bakgrunnsinformasjonen. På den måten blir det også ressursbesparende for institusjonene som kun må levere dette en gang.

Håper på høy svarprosent
For at undersøkelsen skal ha betydning er vi helt avhengig av en høy svarprosent. Vi håper at denne samkjøringen mellom våre to undersøkelser skal gjøre det lettere for de vitenskapelige å hjelpe oss å få frem deres stemme. Vi oppfordrer derfor alle vitenskapelig ansatte å svare på undersøkelsen.

Les også: