To nye varsler ved Kunsthøgskolen i Oslo

Av Jørgen Svarstad

Publisert 31. august 2018

Så langt i år har to ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) sluttet etter anklager om seksuell trakassering.

Den ene sluttet frivillig, den andre ble avskjediget.

Men ledelsen har flere saker på bordet. I sommer kom det inn ny to varslingssaker. Onsdag denne uken gikk det ut e-post til dekaner og seksjonssjefer om de nye sakene,  skriver Morgenbladet.

Rektor Jørn Mortensen ønsker at de behandles raskt.

— Når vi får varsler inn, må vi undersøke om de utløser aktivitetsplikt, sier han til Morgenbladet.

— Det går på alvorlighetsgrad i vårt etiske regelverk. Disse sakene er av en slik alvorlighetsgrad at de må undersøkes, sier han.

Les også: KhiO-lærer advarte sine studenter mot kollega 

Morgenbladet skriver også at høyskolen har kalt inn til et informasjonsmøte for studentene ved Kunstakademiet fredag . Ifølge innkallelsen gjelder det «de pågående undersøkelsene».

Morgenbladet gir ikke flere opplysninger om disse sakene.

Den ansatte professoren som ble avskjediget tidligere i år, har klaget på vedtaket. Han hadde allerede sagt opp sin stilling før han ble avskjediget.

Siden desember i fjor har Khio mottatt fem ulike varsler. Tre av dem er ferdigbehandlet. I den ene konkluderte et varslingsutvalg med at professoren hadde begått seksuell trakassering. I den den andre saken var det ikke grunnlag for å konkludere med seksuell trakassering, men det «er sannsynliggjort at det har skjedd brudd å de etiske retningslinjene», uttalte høyskolen. Den tredje saken ble saken lukket. Utvalget mente at påstanden om seksuell trakassering ikke var godt nok underbygget.

Les også: