To sensorer på eksamen vil være et skuffende tilbakeslag for høyere utdanning i Norge

Fra et vitenskapelig perspektiv bør disse forslagene til den nye universitets- og høyskoleloven forkastes, mener Sehoya Cotner.