tora-ny-unesco-leder

Tidligere statsråd Tora Aasland.

Fakta

 

Tora Aasland, (leder), fylkesmann i Rogaland
Kristin Bakken, avdelingsdirektør, Riksantikvaren
Torill Engen-Skaugen, leder for klima, Meteorologisk institutt
Jan Monteverde Haakonsen, spesialrådgiver, Norges forskningsråd
Jan Thomas Hagen, styremedlem i Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Peter M. Haugan, professor, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.
Trond Idås, rådgiver, Norsk Journalistlag
Jill Johannesen, postdoktor i medier og kommunikasjon, Universitetet i Bergen
Vibeke Mohr, avdelingsdirektør, Kulturrådet
Marjan Nadim, stipendiat, Institutt for samfunnsforskning
Tom Thoresen, direktør, Medietilsynet
Laila Susanne Vars, visepresident, Sametinget

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland er utnevnt til ny leder for den norske UNESCO-kommisjonen. Den nye kommisjonen som skal sitte fra 2013 til 2016 er utnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Representanter fra fagmiljøene

– Som tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister har Aasland et meget godt grunnlag for å ta fatt på arbeidet i UNESCO. Hun nyter stor anerkjennelse innenfor forsknings- og utdanningsmiljøer og har relevant internasjonal erfaring, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.  Den nye kommisjonens 12 medlemmer kommer fra fagmiljøer og sivil sektor som reflekterer UNESCOs fire kjerneområder.

Bindeledd

UNESCO-kommisjonen fungerer både som rådgiver for norske myndigheter innen spørsmål som berører UNESCOs arbeid og som bindeledd mellom fagmiljøene og regjeringen.

UNESCO er den eneste FN-organisasjonen som har konstitusjonsfestet at medlemslandene skal ha et nært samarbeid med fagmiljøene. Konstitusjonen anbefaler at medlemslandene organiserer dette samarbeidet gjennom nasjonalkommisjoner.

– Kommisjonsmedlemmene har høy kompetanse innenfor UNESCOs ansvarsområder, og jeg ser fram til deres initiativ og innspill, sier kunnskapsministeren.