– Vi må begynne å sjå etter andre alternativ enn den tradisjonelle eksamensforma

Professor Arild Raaheim meiner det ikkje er samsvar mellom vurderingsform og det studentane skal lære.