Tre professorer fikk 180 000 hver

Tre professorer fikk 180 000 hver

Av Forskerforum

Publisert 17. desember 2012

Da 1068 ansatte delte på 32 millioner i lokale lønnsmidler, kom noen få mannlige professorer bedre ut enn andre.

tre-professorer-fikk-180-000-hver


– Dette er noen av våre aller beste forskere og de befinner seg i topp, internasjonal klasse, sier Johannes Falk Paulsen.

Fakta

 

Analysen av arbeids- og lønnsforhold for mellombels tilsette arkeologar (MAARK) viser at arkeologane

  • hadde ei gjennomsnittsinntekt på 326 424 kroner i 2011
  • får låg grunnpensjon i folketrygda
  • mistar opptening på grunn av månader utan arbeid kvart år
  • tapar opptening på mange, kortvarige kontraktar
  • må handtere svært mange ulike pensjonsordningar

 

«Vinneren» ble en professor i medisin, skriver Uniforum. Den ikke navngitt mannen fikk i årets lokale lønnsoppgjør ved Universitetet i Oslo en lønnsøkning på nærmere 190 000 kroner. Personen ligger nå på på lønnstrinn 88, eller 943 700 kroner årlig.

Ba ikke om tillegg

Annonse

Selv hadde han ingen forventninger til årets oppgjør, og hadde heller ikke sendt inn krav til sin fagforening Legeforeningen.

– Min nærmeste leder spurte meg om han kunne fremme et krav for meg, og det kunne jeg jo ikke si nei til, sier professoren som nå ligger 250 000 kroner over snittet for professorer ved UiO

Han var en av svært få som fikk en riktig god uttelling i årets oppgjør. Ifølge avisen fikk 85 prosent av de ansatte ingenting i de lokale forhandlingene. 41 ansatte fikk over 80 000 kroner og tre fikk over 180 000 kroner, ifølge tall fra NTL.

De to øvrige ansatte som fikk tillegg på 180 000 kroner var også menn og professorer. De gikk fra å tjene snittlønnen for UiO-professorer på i underkant av 690 000 kroner. Ifølge arbeidsgivers forhandlingsleder og assisterende HR-direktør Johannes Falk Paulsen er det helt unntaksvis at det gis slike lønnstillegg. Han forklarer giganthoppene med at de tre er blant universitetets beste forskere.

– For liten pott

– Det ble argumentert for alle de høye opprykkene i åpen sal. Og ingen hadde noen innsigelser mot argumentene i seg selv, som gjaldt faglig innsats og nivået de var på. Dette er noen av våre aller beste forskere og de befinner seg i topp, internasjonal klasse. Opprykkene var knyttet til at dette var det lønnsnivået man mente disse burde ligge på.

At de aller fleste ikke får noe i det lokale oppgjøret forklarer Paulsen med at potten er for liten.

– Denne blir gitt av de sentrale parter. Selv har vi hele tiden ønsket en større lokal pott, for å kunne premiere flere på individuelt grunnlag, sier Paulsen som forteller at kravene de fikk inn i år utgjorde det dobbelte av den totale potten.

– Og veldig mange som ikke fikk, hadde gode argumenter og hadde fortjent å få noe, sier han til Uniforum.