Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Trekker seg fra valget

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 28. september 2012

Kristian Mollestad trekker seg som lederkandidat i Forskerforbundet. Professor Petter Aaslestad står igjen som eneste kandidat.

trekker-seg-fra-valget


Petter Aaslestad blir ikke utfordret i ledervalget i oktober.

Fakta

 

  • I oktober skal Forskerforbundets representantskapsmøte velge nytt hovedstyre og leder for perioden 2013–2015.
  • Alle medlemmer kan ifølge reglementet velges, men tradisjonelt velges en professor.
  • Under Forskerforbundets landsrÃ¥d i mars foreslo Kjell Erik Skaug fra UiA Ã¥ legge til rette for en administrativ lederkandidat, noe Forskerforum skrev om i nr. 4/12. 

 

Den gryende valgthrilleren i Forskerforbundet er over. I dag sendte Kristian Mollestad en e-post til kollegaer og støttespillere i Forskerforbundet hvor han trakk sitt kandidatur. Mollestad er hovedtillitsvalgt i Forskerforbundets lokallag ved Universitetet i Oslo (UiO) og meldte tidligere i semesteret at han ville stille som kandidat i valget av forbundsleder. Valget skal finne sted under forbundets representantskapsmøte 16.-17. oktober.  

Avlyser benkeforslag

Forskerforbundets valgkomité hadde vurdert Mollestad som kandidat, men konkluderte enstemmig med å innstille professor ved NTNU Petter Aaslestad.

«Etter en samlet vurdering velger jeg å trekke meg som lederkandidat, og dette meddeler jeg nå flere av lokallagene som har jobbet for å fremme mitt kandidatur gjennom benkeforslag på representantskapsmøtet,» skriver Mollestad i e-posten som Forskerforum har fått tilgang til.

Mollestads kandidatur ble svekket da hans eget lokallag ved UiO vedtok på et styremøte at det ikke ville støtte Mollestad, men stemme for Aaslestad. Lokallaget representerer rundt 2000 stemmer, og har betydelig makt i ledervalget. Lokallaget ved NTNU vil også stemme for Aaslestad.

Uaktuelt med nestlederverv

Mollestad avviser i e-posten at han kan stille som nestlederkandidat i stedet.

«Mange har bedt meg stille som nestleder, men det er ikke en reell mulighet gitt at det er det nye hovedstyret som konstituerer seg selv og velger nestleder,» skriver Mollestad som takker alle støttespillere.

«Jeg vil takke alle som har støttet meg fra alle deler av Forskerforbundet, de medlemmer og lokallag som har støttet min ambisjon om at Forskerforbundet må bli en tøffere fagforening,» skriver han.

– Debatten fortsetter

Universitetsavisen ved UiO, Uniforum, skriver fredag ettermiddag at Mollestad ikke har planer om å trekke seg fra vervet som hovedtillitsvalgt, som varer til 2014. Han sier også til avisen at debatten som har oppstått i forbindelse med hans kandidatur fortsetter. Mollestad er teknisk-administrativt ansatt i motsetning til Aaslestad som er vitenskapelig ansatt. Det har ført til diskusjon om en teknisk-administrativt ansatt kan lede Forskerforbundet.

 

– Jeg har fått klare signaler fra tillitsvalgte i andre lokallag om at debatten fortsetter selv om jeg trekker meg. Det er bra, for jeg mener den er utrolig viktig for Forskerforbundet.

Debatten om hvem som kan være leder, er til syvende og sist en debatt om hvem som i det hele tatt kan være medlem av fagforeningen, sier Mollestad overfor Uniforum.

– Den debatten bør Forskerforbundet tørre å ta. Og mitt kandidatur har aktualisert den, sier han.