- Trenger flere studieplasser

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 18. mai 2015

- Regjeringen har ikke tatt inn over seg den krisen Norge er i, sier SV.

--trenger-flere-studieplasser


– Statsråden bør ta signalet og opprette flere studieplasser, sier Marianne Aasen.

--trenger-flere-studieplasser


Torgeir Knag Fylkesnes vil åpne universitetene for flere studenter.

Fakta
  • Den normale styringsmodellen etter universitets- og høgskoleloven er valgt rektor, som også er styreleder.
  • Stadig flere institusjoner har i dag tilsatt rektor, og Kunnskapsdepartementet peker da ut ekstern styreleder.
  • Regjeringen har i strukturmeldingen foreslått at tilsatt ledelse skal være hovedmodell.

– Her har vi en situasjon der arbeidsledigheten øker mer enn på mange år. Det normale har da vært å åpne opp universitetene og høyskolene så folk kan ta videreutdanning, etterutdanning og reorientere seg i arbeidsmarkedet. Dette er veldig rart.

Det sier SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om antallet nye studieplasser som er lagt inn i revidert nasjonalbudsjett. 24 nye studieplasser var det regjeringen fant rom for. De opprettes i ingeniørfag i regi av Høgskolen i Bergen. Samtidig har aldri flere søkt seg til høyere utdanning enn i 2015. Ifølge Samordna opptak har 127 929 personer søkt, som er 6,7 prosent eller 8000 flere søkere enn i 2014.

Trenger kompetansen

– Det virker som om regjeringen ikke helt har tatt inn over seg den krisen Norge er i, og heller ikke de mulighetene vi har, sier Fylkesnes.

Han får støtte fra opposisjonskollega Marianne Aasen i Arbeiderpartiet. Hun er heller ikke imponert over studentsatsingen.

– Siden Høyre og Fremskrittspartiet kom inn i regjeringskontorene er vel dette de første studieplassene de har lagt inn. Det er flere som søker seg til høyere utdanning og vi trenger kompetansen. Her er det et sprik.

Aasen viser særlig til behovet for studieplasser innen ingeniør-, sykepleie- og lærerutdanningene og IKT. Hun trekker frem Universitetet i Oslo (UiO) som har meldt inn behov for flere studieplasser innen IKT, hvor søkningen blant studentene og behovet i samfunnet langt overgår det universitetet kan tilby.

– Statsråden bør ta signalet og opprette flere studieplasser.

Ved UiO bekrefter rektor Ole Petter Ottersen at universitetet hadde ønsket seg flere studieplasser. Han håper nå på budsjettet for 2016.

– Vi kan utmerket godt ta imot flere studenter innen IKT, som det er et skrikende behov for og som er underdekt.  Vi håper dette kommer i det ordinære budsjettet.

Ta toppene av arbeidsledigheten

Han støtter samtidig Fylkesnes og Aasens argument om at universitetene og høyskolene kan spille en sentral rolle i en tid med økende arbeidsledighet og endrede kompetansebehov. Likevel vil han advare mot å se på universitetene som en enkel måte å takle arbeidsledighet på.

– Det er veldig mye riktig i den argumentasjonsrekken. Men vi kan ikke ha en så stor trekkspillfunksjon at man underminerer kvaliteten på utdanningene. Hvis man skal bruke universitetene aktivt for å ta toppene av arbeidsledigheten, må det skje på en måte hvor man opprettholder kvaliteten. Det vil kreve at man stiller til rådighet ressurser så vi kan følge opp med gode lærekrefter.

– Dere får jo etterbetalt 40 prosent av studieplassutgiftene ved fullførte studiepoeng – kunne dere tatt på dere å ta inn flere studenter uten å få dem fullfinansiert fra første stund?

– Nei, det er å skyte seg selv i foten. Å ta opp studenter på marginalen bærer fullstendig galt av sted. Det betyr at man legger inn færre kroner per student, og det kan ikke annet enn å ramme kvaliteten. Det er overhodet ikke vår politikk. Vi kan ikke selge studenter på billigsalg. Det har verken studentene eller samfunnet godt av.