Trenger mer kunnskap om mangfold

Av Forskerforum

Publisert 18. juni 2015

trenger-mer-kunnskap-om-mangfold


Leder av Kif-komiteen Curt Rice.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Det er forsket for lite på etnisk mangfold i akademia. Derfor vil Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) få laget en tilstandsrapport for å bøte på dette.

Målet med rapporten er å få mer kunnskap om utfordringer og muligheter som personer med innvandrerbakgrunn møter i akademia.

– Vi håper at utredningen blant annet kan støtte oss i å peke ut områder som bør studeres nærmere når det gjelder karriereutviklingen til denne gruppen, sier Curt Rice, leder av Kif-komiteen til kifinfo.no.