Trur innovasjon og verdiskaping blir viktigare i Horisont Europa

Forskingsrådet og Innovasjon Noreg skal dele på ansvaret for EUs neste rammeprogram for forsking. Trykket på innovasjon og verdiskaping vil tilta, meiner dei.