– Tull, Røe Isaksen!

Av Christian Tynning Bjørnø (Ap), medlem i Stortingets utdanningskomité.

Publisert 16. februar 2017

Arbeiderpartiet er for femårig lærerutdanning. Men Ap har vært kritiske til innholdet i de nye utdanningene, skriver Av Christian Tynning Bjørnø (Ap).

Arbeiderpartiet mener at en femårig lærerutdanning på masternivå kan bidra til tryggere, mer reflekterte og faglig sterkere lærere. Så lenge det gjøres på riktig måte. Arbeiderpartiet mener regjeringen ikke utnytter de mulighetene som ligger i å utvide lærerutdanningen med ett helt år.

Christian Tynning Bjørnø (Ap)

Christian Tynning Bjørnø (Ap)

Dette innlegget er et svar til Torbjørn Røe Isaksens innlegg: Er Arbeiderpartiet for masterutdanning? 

Skal du bli en god lærer må du ha et godt faglig utgangspunkt.
Det faglige utgangspunktet legges i lærerutdanningene. Stoltenberg 2-regjeringen endret lærerutdanningene til å bli grunnskolelærerutdanninger. Med den endringen skulle ikke kommende lærere lenger undervise i alle fag og på alle trinn, og de skulle få mer fordypning i fagene. Det var en riktig forbedring. Nå er det tid for å gjøre nye og flere endringer for å styrke lærerutdanningene.

Les også: «Firer i matte og master for alle. Her brytes flere av fjellvettreglene.»

Vi vil ha mer og bedre praksis.
Faglig sterke lærere er fundamentet for god læring i skolen. Men i tillegg må læreren være i stand til å formidle faget, skape motivasjon, beherske et bredt spekter av gode pedagogiske metoder og være en trygg leder i klasserommet med autoritet og god sosial innsikt. Derfor vil Arbeiderpartiet ha en lærerutdanning med mye mer praksis, i tillegg til den faglige fordypningen. I vår regjeringstid innførte vi krav om minimum 100 dager veiledet praksis i skolen for lærerstudenter. Når lærerutdanningen nå utvides med et helt år har regjeringen bare funnet plass til 10 dager mer praksis. Det er alt for lite, og innebærer at andelen praksis i den nye femårige lærerutdanningen svekkes sammenlignet med gjeldende lærerutdanning.

Les også: Statssekretær om lærere: Andre yrkesgrupper ville jublet for å få videreutdanning

Bør styrke pedagogikkfaget.
Arbeiderpartiet er enig med lærerorganisasjonene og fagmiljøene som mener at pedagogikkfaget må styrkes i de nye lærerutdanningene. Vi er overrasket over at regjeringen ikke har prioritert dette i større grad. Vi innførte et nytt og utvidet pedagogikkfag da vi styrte. Dagens regjering reduserer pedagogikkandelen i lærerutdanningen, da 25 prosent av faget blir omfordelt til KRLE-faget.

Masterutdanning med tett kobling mellom teori og praksis
Arbeiderpartiet er opptatt av at lærerutdanningen må ha tett kobling mellom den forskningsbaserte kunnskapen og praksisfeltet gjennom utdanningen. Integrerte profesjonsutdanninger på masternivå kan organiseres på forskjellige måter. Det finnes flere eksempler på organisering av studier der praksis eller laboratoriearbeid har en større plass gjennom hele utdanningen. Tannlegestudiet er et eksempel på dette. Medisinstudiet et annet.

Det er en stor og krevende oppgave for utdanningsinstitusjonene å forberede nye lærerutdanningene allerede til studiestart 2017. Mange av institusjonene trenger tid og ressurser til å implementere de nye utdanningene og styrke fagmiljøene. Arbeiderpartiet er bekymret for om regjeringen har forstått alvoret i dette.

Les også: Studentene som har tyvstartet på lærerutdanning på masternivå, er de minst fornøyde i Norge.

Vi må lytte til studentenes tilbakemeldinger.
Ekstra bekymret blir vi når vi kan lese i Studiebarometeret at pilotene med 5-årig integrert masterutdanning for grunnskolelærere har lavest gjennomsnittlig tilfredshet av alle studier. Og at studentenes opplevelse av studiet har vært synkende siden oppstarten av Studiebarometeret i 2013.Vanlig grunnskolelærerutdanning opplever studentene som mer tilfredsstillende. Slike funn bør regjeringen ta hensyn til når de utformer den nye utdanningen.

Lærere for fremtidens skole
Lærerne som starter på en femårig lærerutdanning i 2017 skal bidra til at elevene som begynner i første klasse i 2050 har riktig kompetanse til å ta Norge videre. Det er en formidabel oppgave. Det stiller krav til en allsidig lærerkompetanse, men også en gjennomtenkt og god lærerutdanning.

Les også: