Rektor Rice: – Krav om to sensorer er mistillit til vitenskapelig ansatte

Curt Rice håper Stortinget forkaster ett av forslagene til endring i universitets- og høyskoleloven.