UHR får ny generalsekretær

Av

Publisert 12. august 2015

uhr-f-r-ny-generalsekret-r


Alf Rasmussen går fra SiU til UHR 1. september 2015.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Alf Rasmussen tiltrer 1. september 2015 som ny generalsekretær for Universitets- og høgskolerådet (UHR). Han overtar for Ola Stave, som har ledet UHR siden 2003. Alf Rasmussen kommer fra stillingen som direktør ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) hvor han har vært direktør siden 2010.

– Det var mange gode søkere til stillingen som generalsekretær. UHRs styre er svært glad for at Alf Rasmussen har takket ja, sa styreleder Ole Petter Ottersen da beslutningen ble fattet våren 2015.

– UHR er en svært viktig organisasjon for hele universitets- og høyskolesektoren, og særlig nå når institusjonene er inne i store omstillingsprosesser. Jeg gleder meg til å begynne i en utfordrende og spennende stilling, sa Alf Rasmussen.

Rasmussen har også bakgrunn fra Universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet og fra Nordisk Ministerråd. Stillingen er på åremål for 6 år.