uib-f-r-godkjent

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Universitetet i Bergen har fått sitt kvalitetssikringssystem godkjent av den sakkyndige komiteen fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), opplyser På Høyden.

Komiteens godkjenning skal behandles endelig i Nokuts styre i februar.

Komiteen mener arbeidet med studiekvalitet har høy prioritet ved UiB og at institusjonen også gjør en god jobb med kvalitet på områder som formelt ikke omfattes av kvalitetssikringssystemet, som forskerutdanningen.