Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

UiB kritiserer departementet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 28. september 2012

Kunnskapsdepartementet gir doble signaler, mener universitetsstyret.

Fakta

 

  • Styret ved Høgskolen i Finnmark (HiF) vedtok i juni å gå vidare med planane om samanslåing med Universitetet i Tromsø (UiT).
  • I oktober skal saka opp i kommunar og fylkesting.
  • 31. oktober vil styret ved HiF vedta om det skal sendast ein søknad om fusjon med UiT.

 

Universitetet i Bergen (UiB) vil ikke at Kunnskapsdepartementet blander seg for mye inn i institusjonens satsinger. Ledelsen ved universitetet mener at departementet stiller krav som bryter med signalene om at institusjonen står fritt til å velge strategi, skriver universitetsavisen På Høyden.

Gjettelek?

– Dette kan betraktes som en slags eksamen der departementet har gitt oss frihet til å definere våre mål, og så kommer de tilbake og sier at dette ikke er godt nok. Det blir en slags gjettelek hvor vi må gjette hva departementet mener at vi skal svare. Det synes jeg er veldig beklagelig og forunderlig, sa rektor Sigmund Grønmo under styremøtet.

 

Kunnskapsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2012, som definerer de økonomiske rammene for institusjonen og eiernes forventninger, bedt UiB gi et tydeligere bilde av institusjonens profil, satsinger og utfordringer. Kravene har senere blitt gjentatt gjennom et etatsstyringsmøte i mai, og i brevs form i etterkant av møtet.

– Inkonsekvent

Ifølge På Høyden, som var til stede under møtet, stemte sju av styremedlemmene for å påpeke overfor departementet at det er inkonsekvent når UiB gis full frihet, og samtidig ikke er fornøyde med tilbakemeldingen når det gjelder virksomhetsmål og styringsparametre.

Fire av medlemmene stemte mot å påpeke den mulige inkonsekvensen.