UiB og Svein Larsen enige i tyskervits-saken: – Han håper å kunne legge bak seg et ganske tungt år
Annonse
Annonse

UiB og Svein Larsen enige i tyskervits-saken: – Han håper å kunne legge bak seg et ganske tungt år

Av Jørgen Svarstad

Publisert 27. oktober 2020

Professor Svein Larsen har fått en uforbeholden unnskyldning av Universitetet i Bergen i tyskervits-saken, opplyser hans advokat.

I et krast brev til Universitetet i Bergen hevdet advokaten til Svein Larsen at universitetsledelsen har beskyldt Larsen for mobbing, trakassering, diskriminering og lovbrudd. Larsen krevde erstatning og en beklagelse. Men nå har UiB og Larsen kommet til enighet, opplyser hans advokat Torkel Tveit i SANDS Advokatfirma.

Ja, jeg kan bekrefte at vi har kommet til en omforent løsning, sier Tveit til Forskerforum.

Det var Khrono som først skrev om avtalen.

–  Hva innebærer avtalen?

–  For Svein Larsen har det vært spesielt viktig å få bekreftet at han verken har trakassert, mobbet eller diskriminert noen i dette saksforholdet. I tillegg har han fått en uforbeholden beklagelse for måten universitetet har håndtert saken på, og for noen av uttalelsene som er gitt i mediene, sier Tveit.

Tysk student følte seg krenket

«Tyskervits-saken» handler om at professor Svein Larsen hadde fortalt en vits om tyskere under en forelesning. En tysk student følte seg krenket av Larens vits og kommentarer om tyskere, og klaget. Saken fikk mye medieoppmerksomhet, og det endte med at UiB betalte studenten 10 000 kroner, som skulle dekke studentens advokatutgifter.

Ifølge Khrono vurderer UiB å gi Larsen lønnsopprykk. Dette vil ikke advokat Tveit kommentere.

–  Svein Larsen er også tilfreds med de øvrige vilkår i den løsningen man har kommet fram til, sier Tveit, men vil ikke utdype hva disse vilkårene går ut på.

–  Hvordan har Svein Larsen opplevd denne saken?

–  Det har vært en svært tung sak for Svein Larsen. Det har vært ganske massivt. Så nå håper han å kunne legge bak seg et ganske tungt år.

Rektor: Ikke mobbing og trakassering

Til Forskerforum vil ikke UiB-rektor Dag Rune Olsen svare på om han har gitt en uforbeholden unnskyldning til Larsen. Men han sier:

–  Jeg kan ikke gå inn i detaljer om det vi har kommet til enighet om. Men jeg kan bekrefte, som jeg har sagt til mediene tidligere, at den tyskervitsen som ble fortalt, ikke er et brudd på  brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, og den er ikke å betrakte som mobbing eller trakassering.

Han fortsetter:

–  Og så har vi beklaget vår håndtering av saken. Den var uryddig i den forstand at «si fra-systemet» ikke er godt egnet til å håndtere denne type saker. Vi ser nå på hvordan vi kan endre dette systemet.

«Si fra-systemet» er et varslingssystem der studenter kan varsle om kritikkverdige forhold, og som den tyske studenten brukte.

Les også: