UiO skjerper norskkravet til ny museumsdirektør

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 6. november 2019

UiO skal ansette ny direktør på Kulturhistorisk museum, med strengere språkkrav enn ved andre universitetsenheter.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (UiO) skal tilsette ny direktør. Universitetet dropper hodejegere og utelukker søkere som ikke behersker norsk skriftlig og muntlig, skriver Uniforum.

Ulike krav

Forrige gang stillingen ble lyst ut, het det at «Arbeidsspråket er norsk. Hvis den som ansettes i stillingen ikke behersker norsk, forventes det at vedkommende tilegner seg språket innen to år». Denne gangen er «god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk» listet opp som kvalifikasjonskrav i utlysningsteksten, skriver Uniforum. 

Slik skiller utlysningen seg fra direktørstillingen ved UiO:Norden, som ble lyst ut tidligere i år med krav om «Gode språkkunnskaper i minst ett skandinavisk språk i tillegg til engelsk». Da stillingen som kommunikasjonsdirektør og direktørstillingen i UiO:Livsvitenskap ble lyst ut i fjor, var språkkunnskaper ikke et tema i utlysningen i det hele tatt. Når det kommer til utlysningen ved Kulturhistorisk museum er annonsen primært rettet mot norske søkere, annonsen er på norsk og kun publisert i Norge.

Ikke hensiktsmessig

Til Uniforum skriver UiOs personaldirektør Irene Sandlie at årsaken er at norsk språk er et sentralt kvalifikasjonskrav.

– Siden arbeidsspråket hovedsakelig er norsk og dette ikke er en fast stilling, vil det ikke være hensiktsmessig å ansette kandidater som ikke behersker språket, skriver Sandlie til avisen.

Nåværende direktør er Håkon Glørstad. Direktøren tilsettes på åremål og kan kun sitte i to perioder. Kulturhistorisk museum er underlagt UiO og vil i neste periode blant annet lede arbeidet med nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Les mer på Uniforum.uio.no

Les også: