UiO vil fusjonere

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 30. oktober 2014

Også landets største universitet kan bli større. Ønsket er å underlegge seg Simulasenteret og Universitetssenteret på Kjeller.

uio-vil-fusjonere


Universitetet i Oslo er stadig på jakt etter relevante samarbeidspartnere, men ikke nødvendigivs fusjonspartnere, sa rektor Ole Petter Ottersen tidligere i høst. Nå vil UiO fusjonere likevel.

Fakta
  • En ekspertgruppe ledet av Torbjørn Hægeland la 7. januar fram en rapport om nytt finansieringssystem for UH-sektoren.
  • Gruppen anbefaler Ã¥ innføre tre–fire-Ã¥rige utviklingsavtaler mellom departementet og hver enkelt institusjon.
  • Avtalene skal sette kvalitative mÃ¥l for kvalitet, samspill med samfunns- og næringsliv og utvikling av institusjonens profil.
  • Avtalene skal knyttes opp mot fem prosent av grunnbevilgningen.
  • Høringsfrist er 9. februar.

Det går frem av høringssvaret fra Universitetet i Oslo (UiO) til Kunnskapsdepartementet om den kommende strukturen i universitets- og høyskolesektoren, skriver Uniforum.

UiO skeptisk til fusjon

Regjeringen har bedt alle institusjonene i sektoren om å oppgi hvilke andre institusjoner de kan slå seg sammen med. UiO har tidligere vært avvisende til å fusjonere med andre. Tidligere i høst sa rektor Ole Petter Ottersen at det ikke var aktuelt, særlig ikke på grunnlag av geografisk nærhet.

– UiO har absolutt ingen planer om å fusjonere med andre institusjoner i østlandsområdet. Vi har samtaler med andre institusjoner om samarbeid, men ikke om fusjon. Vi er stadig på jakt etter nye fagmiljøer som er relevante for våre satsingsområder, uansett hvor i landet de måtte ligge. Men vi må ikke sette likhetstegn mellom struktur og fusjon, sa Ottersen til Forskerforum.

Ulik interesse

I høringssvaret til Kunnskapsdepartementet sier universitetet imidlertid at de to forskningssentrene kan være aktuelle å organisere under Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. Universitetet anser at de to sentrene kan gi omfattende bidrag til utdanningen ved fakultetet, skriver Uniforum.

Simula forsker på informasjons- og kommunikasjonsteknologi og samarbeider allerede med UiO om å utdanne master- og doktorgradskandidater. Senteret, med 140 ansatte, er organisert som et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet. På forrige styremøtet konkluderte Simula imidlertid ikke å gå inn for en fusjon.

– Må beholde miljøet på Kjeller

Universitetssenteret på Kjeller (Unik) setter døren litt mer på gløtt. Senteret drives i fellesskap av Universitetet i Oslo, NTNU, Institutt for energiteknikk og Forsvarets forskningsinstitutt. Unik forsker og underviser innen trådløse nett og informasjonssikkerhet, elektronikk og fotonikk, kybernetikk og industriell matematikk, og energi og miljø. Kjeller-miljøet er kanskje best kjent for sin atomreaktor som tilhører Institutt for energiteknikk.

– Det er fremdeles litt uklart hva det vil innebære å bli en del av Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved UiO. Uansett må kravet være at senteret vårt fremdeles skal være lokalisert på Kjeller i tett samarbeid med forskningsinstituttene som ligger rundt oss. Det vil være vanskelig å flytte atomreaktoren, sier direktør Stian Løvold til Uniforum.

Senteret vil vente med å gå videre i saken til det har hørt fra NTNU-styret.

Innspillene vil gå inn i arbeidet med stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høyskolesektoren, som skal oversendes Stortinget i løpet av 2015.