Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

UiT: Kutter ut trykte bøker

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 29. august 2011

Universitsbiblioteket i Tromsø blir det første i landet til å gå inn for e-bøker fremfor papirbøker. I Oslo har de tro på trykkekunsten en stund til.

uit--kutter-ut-trykte-b-ker

Fakta
  • Musea under Kulturdepartementet får ikkje utteljing for vitskapleg publisering.
  • Universitetsmusea blir derimot oppmuntra til publisering gjennom teljekantsystemet.
  • Eit felles ønske er tiltak som kan styrke forskinga og synleggjere vitskapleg produksjon.
  • Forsking er viktig, men ikkje hovudoppgåva til musea, seier Kulturdepartementet.
     
Biblioteket ved Universitetet i Tromsø blir det første i landet til å kjøpe e-bøker fremfor trykte bøker. (Foto: UBiT)
– Vi ser at e-bøkene kommer. Det er en sterk utvikling nå, hvor mange av de store forlagene tilbyr utgivelsene som e-bøker parallelt med vanlige bøker. Vi ønsker å tilpasse oss, og vi tror at de elektroniske bøkene på sikt kommer til å erstatte de trykte, sier Mona Magnussen.

Som spesialbibliotekar har hun ansvar for elektroniske tjenester og framforhandling av avtaler med forlagene ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Et bibliotek som nå går inn for elektroniske fremfor trykte bøker. Det vil si at biblioteket vil kjøpe den digitale utgaven fremfor den trykte der elektroniske bøker finnes på markedet.

– Se på musikkbransjen

Magnussen vil ikke spekulere på hvor fort trykte bøker vil bli helt erstattet av elektroniske, men tror bibliotekene står overfor en fortsatt rivende utvikling.

– Det er vanskelig å spå om fremtiden, men du kan jo se på musikkbransjen hvor fort det har gått der. Jeg vil tro at vi kommer til å se en sterk, men gradvis økning de neste fem årene.

Elektronisk til forskning

Magnussen mener akademiske miljøer er spesielt interesserte i å få bøker tilgjengelige elektronisk fordi man ikke nødvendigvis leser bøkene fra perm til perm, men søker opp temaer og begreper man ønsker å lese om.

– Vi ser at måten man leser fagbøker på er mer preget av «dip in and dip out». Ofte er det kapitler eller deler av litteraturen man er ute etter, og da er det bare å søke seg frem til det.

Ønsker trykte bøker

Ved Universitetsbiblioteket i Oslo er stemningen ikke fullt så progressiv. Direktør Bente R. Andreassen forteller at det er et stykke igjen til biblioteket vil foretrekke digitale utgaver.

– En slik bastant beslutning har ikke vi tatt ennå. Foreløpig kjøper vi både elektroniske og trykte bøker og vurderer underveis. Vi ønsker nok et bedre grunnlag for å ta en slik beslutning, sier Andreassen som mener etterspørsel etter den trykte boken fortsatt vil legge føringer på innkjøpet.

– Innen enkelte fagområder er behovet for den trykte boken større enn innenfor andre fagområder. Dette må vi ha respekt for. Vi opplever også at brukerne våre etterspør en trykt utgave av boken etter at å ha funnet og sett på e-boken, men dette kommer nok til å endre seg.

– Langsom revolusjon

Hun ser også utfordringer med prisnivået på e-bøkene. Foreløpig er de belagt med merverdiavgift og er derfor dyrere enn vanlige bøker.

– Vi er absolutt interessert i at så mye som mulig skal være elektronisk og tilgjengelig på nettet for våre forskere og studenter. Men de elektroniske bøkene er dyre og utvalget har ikke vært det største.

Selv om man nå satser elektronisk i Tromsø, er det ikke noe nytt med digitale publikasjoner ved landets universitetsbiblioteker. Per i dag går 80 prosent av Universitetsbiblioteket i Oslos mediebudsjett på 80 millioner kroner til elektroniske utgaver. Det samme gjelder for Tromsøs budsjett på 37,5 millioner. Hovedsaklig går utgiftene til tidsskrifter.

– Det har vært en revolusjon som har pågått over lengre tid, sier Andreassen.