Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

UiT ønsker fusjon

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 29. oktober 2012

Universitetet i Tromsø går inn for fusjon med Høgskolen i Finnmark. Nå venter de bare på at høyskolestyret skal bestemme seg.

Fakta

 

SFF-ordningen har et særlig fokus på langsiktighet. Mens ordinære bevilgninger vanligvis gis for en treårsperiode, har SFF-ene mulighet for støtte i inntil ti år. Dette gir institusjonene rom til å omstrukturere sine forskningsmiljøer og utvikle nye samarbeidsforhold.

I 2002/2003 ble de første 13 sentrene opprettet. I 2007 ble ytterligere åtte sentre etablert. Samtlige ble videreført etter midtveisevalueringene. SFF ble utlyst for tredje gang i 2011 og 13 nye sentre vil opprettes fra 2013, som vil dele 207 millioner kroner i året.

– Dette er en viktig og riktig avgjørelse for å møte framtida i nord. Sammen er vi sterkere og bedre i stand til å gi den kompetansen som trengs fra Tromsø til Kirkenes.

– Store muligheter

Det sier rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke i en uttalelse etter at styret ved Universitetet i Tromsø forrige uke besluttet at universitetet skal gå inn for sammenslåing med Høgskolen i Finnmark. Nå venter de bare på styret ved Høgskolen i Finnmark sin beslutning, som skal tas onsdag 31. oktober. Blir institusjonene enige om å fusjonere, begynner arbeidet med en felles søknad til regjeringen.

– Fusjonsprosessen har skapt stor interesse for utviklingen av forskning og høyere utdanning i Finnmark. Det er meget positivt. Finnmark har store muligheter. Universitetet i Tromsø er tydelig på hvilke positive utviklingsmuligheter en fusjon vil gi for Finnmark, sier rektor Jarle Aarbakke.

Forventer navnebytte

Det fusjonerte universitetet skal ifølge UiTs styrevedtak ha campuser i Tromsø, Alta og Hammerfest. Hovedsetet blir i Tromsø, men med en viserektor i Alta. Universitetet i Tromsøs modell er at høyskolen skal bli et Finnmarks-fakultet. Fylkestinget i Finnmark har imidlertid fremmet krav om at universitetet skal endre navn til Universitetet i Troms og Finnmark og at utdanningstilbudene skal sikre arbeidskraft og kompetanse i Finnmark.

– Forventningene fra mange aktører vil være viktig å ta med videre i arbeidet med å utvikle et fusjonert universitet. Det er positivt og er et viktig bidrag til å realisere det potensialet som ligger i en fusjonert institusjon, sier Aarbakke.