– Uklar framtid for dei vitskaplege høgskulane

Fleire vitskaplege høgskular etterlyser ei politisk klargjering av kva funksjon dei er meint å ha.