DEBATT

Uklart om kvalitetskrav

Av Høyskoledirektør Ann Elisabeth Wedø, HiOA

Publisert 29. august 2013

Høyre og Erna Solberg er uklare om hvilke krav som skal gjelde for å få innvilget universitetstatus, mener direktøren ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

uklart-om-kvalitetskrav


Høyskoledirektør Ann Elisabeth Wedø ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fakta
  • Bolognaerklæringen ble undertegnet i 1999 av 29 av Europas utdanningsministre
  • formålet var å gjøre europeisk høyere utdanning mer konkurransedyktig, sammenlignbar og attraktiv
  • fortsetter nå gjennom European Higher Education Area

Kilde: Europakommisjonen

Høyre-leder Erna Solberg er i Forskerforum 26. august utfordret på spørsmålet om høgskolers ønsker om universitetsstatus. Hun svarer med å sitere Høyres landsmøtevedtak om en nærmere gjennomgang av finansieringen av universiteter og høgskoler, og av kriteriene for godkjenning av universiteter. Inntil dette er gjort, vil partiet ikke godkjenne noen flere universiteter, sier hun.

Muligheten høgskolene har hatt for å bli universitet ble for alvor åpnet med Kvalitetsreformen og innføring av felles gradsstruktur fra 2003, under daværende utdanningsminister Kristin Clemet, fra Høyre. Siden da har de tidligere høgskolene i henholdsvis Stavanger, Agder og Bodø oppnådd å bli universiteter. Underveis er kriteriene blitt skjerpet, nå sist ved en endring i 2011. Høyre har, så vidt jeg kan se, støttet denne prosessen, både lokalt i de tre tidligere høgskolenes universitets-bestrebelser, og tilstramningene den rød-grønne regjeringen har gjort siden 2005.

Høgskolen i Oslo og Akershus er Norges tredje største statlige utdannings- og forskningsinstitusjon med 56 bachelorutdanninger, et bredt tilbud av mastergradsutdanninger og seks doktorgradsstudier innenfor profesjonsfag. Vi er i en prosess der vi i løpet av noen få år vil tilfredsstille de kvalitetskriteriene som gjelder per i dag, som altså er strengere enn de som gjaldt for de tre nye universitetene. Nøkkelordet for oss, som for Høyre, er kvalitet. Det er ved å oppnå en kvalitet i forskning og undervisning, på linje med eksisterende universiteter, vi eventuelt kan bli universitet. For oss er en slik kvalitet viktig, for å ivareta samfunnsoppdraget og gi oppdatert kunnskap til sentrale områder for velferd og verdiskaping. Kvalitet er viktig for å være en attraktiv samarbeidspartner på den internasjonale arenaen slik at studentene også får dette perspektivet i sin utdanning, og for den friheten det gir til raskere å omstille til endrede behov. For oss er universitetsstatus dermed både en konsekvens av at vi beveger oss i en retning som vi tror samfunnet har behov for, og et virkemiddel for å kunne bli bedre.

For oss som hver dag jobber for å levere utdanning og forskning av høy kvalitet, kan signalene fra Høyre framstå som noe uklare. I og med at Solberg til Forskerforum sier at antallet ikke er det viktige, kan en lett få inntrykk av at kvalitetskravene skal strammes til. Betyr det at Høyre mener de tre sist godkjente universiteter har sluppet for lett? Og åpner nå Høyre for at institusjoner med samme kvalitet skal ha ulik status?