Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) er tildelt Likestillingsprisen for 2012 på to millioner kroner. Prisen deles hvert år ut av Kunnskapsdepartementet. UMB får prisen for sitt systematiske arbeid for å bedre kjønnsbalansen ved institusjonen.

–Universitetet for miljø- og biovitenskap har vist en markant holdningsendring i ledelsen og organisasjonen når det gjelder å endre kjønnsbalansen blant de ansatte. Ethvert universitet og høyskole burde la seg inspirere, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i forbindelse med utdelingen.

Det er sjette gang Kunnskapsdepartementet deler ut Likestillingsprisen. Likestillingsprisen skal styrke og motivere universiteter, høyskoler og forskningsinstituttene i deres likestillingsarbeid. Det er Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif- komiteen) som har vurdert og innstilt årets prisvinner.

– Å endre kulturen innenfor høyere utdanning og forskning krever langsiktig og målrettet arbeid. Kjønnsbalanse handler ikke bare om rettferdighet, men også om behovet for bredde i kompetanse og perspektiver. Dette kan igjen bidra til kreativitet og økt kvalitet. For at norsk forskning skal bli best mulig, må forskningsmiljøene lykkes med å rekruttere talenter av begge kjønn. Ikke minst må de lykkes med å få begge kjønn til å bli i forskningsstillinger, sier Halvorsen.