– Umulig å anonymisere innsamlet data

Den store mengden data som samles inn om folk, blir stadig vanskeligere å anonymisere. Det bør informantene få vite, sier nye etiske retningslinjer.