Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

En sakkyndig komité anbefaler at Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ikke godkjenner NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanning.

Universitetet kan dermed bli det første som etter kvalitetsreformen får systemet underkjent, ifølge Universitetsavisa.no.

Komiteen rapporterer at det i institusjonens styringsverktøy finnes forskjellige modeller for kvalitetssikring, men finner lite som viser hvordan denne kvalitetssjekken skjer i praksis.

Nokuts styre skal behandle saken i april.