Undersøkelse: Maktkamp, konflikter og intriger preger akademia

– Såpass høye tall at alarmklokkene bør ringe, sier arbeidslivsforsker.