Undervisarane er mest nøgde med seg sjølve

Undervisarane er mest nøgd med eigen kompetanse, og minst nøgd med leiinga og forkunnskapen til studentane, viser Undervisningsundersøkinga.