Unio-leder Ragnhild Lied: – KS ville ikke

Da Unio ble oppmerksomme på at Frevar holdt fast på at det var brannfare, fant vi det mest forsvarlig å innvilge den siste søknaden og å innvilge alle fremtidige søknader, skriver Unio-leder Ragnhild Lied.