Unio mener nye lønnstall viser at frontfagmodellen svikter

Fjorårets lønnsvekst var høyere i privat næringsliv enn i offentlig sektor.