Unio vil rette opp etterslep i lønn

Unio krever både reallønnsvekst og kompensasjon for etterslep fra de tre siste lønnsoppgjørene. Staten står hardt på 5,2 prosent og sentrale tillegg.