– Universitetene bør ikke reduseres til kunnskapsfabrikker for næringslivets mektige aktører

Den nye universitets- og høgskoleloven viderefører problemene i sektoren, mener New University Norway.