Universiteter og høyskoler på den sikre siden

Av Forskerforum

Publisert 4. oktober 2017

Universiteter og høyskoler gir råd i krisesituasjoner til studenter og ansatte.

Alle statlige høyskoler og universiteter, unntatt NTNU, deltar i en ny, nasjonal portal med kriseinformasjon: sikresiden.no. Nettsiden tilbyr opplæring og veiledende råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon, melder Khrono.

Sikresiden.no er delt inn i «når noe skjer» og «forebyggende». Her finnes alt fra konkrete tips til hvordan man oppfører seg i fadderuken og hvilke strategier man kan velge mellom når man opplever voldssituasjoner. Nettsiden har også mange lenker til relevante nettsider og viktige telefonnumre. Den har også videoer som viser teknikker og illustrasjoner som viser hvordan man utøver nødhjelp.

Sammen om sikkerhet

Anita Sandberg, sikkerhetsdirektør ved Universitetet i Oslo og leder for det nasjonale Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i UH-sektoren, sitter i styringsgruppen, og har vært med fra tidlig i idéskiftet.

— Vi er veldig glad for denne løsningen. Vi har alle et ansvar for å nå bredest mulig ut, og gjennom dette samarbeidet når vi ut til alle på en bedre måte enn dersom hver enkelt institusjon skulle snekret sammen innhold hver for seg, forteller hun til Khrono.

Sandberg forteller at man i sektoren konkurrerer om studenter og forskningsmidler, men ikke på denne type områder:

— Her kan vi bruke kunnskapen og kompetansen som finnes og bare samarbeide.

Effektivisering og felles sikkerhetskultur

Jorid Bodin er sikkerhetsleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og har vært prosjektleder for sikresiden.no. Hun forteller at prosjektet er et initiativ fra universitetene i Bergen og Oslo, sammen med HiOA og Uninett.

— Hovedpoenget med løsningen er å gi «personlig handlingskompetanse», kunnskap som enhver student og ansatt skal kunne bruke i ulike situasjoner. Ved å velge institusjonen man tilhører, kan man få opp lokal informasjon knyttet til de ulike emnene etterhvert som institusjonene legger dette inn, sier hun til avisa.

Bodin forklarer at årsaken til at prosjektet er naturlig som et samarbeid er like kjerneoppgaver hos de forskjellige institusjonene.

— Dette er bedre enn å finne på nye ting hver for seg. Vi har tatt utgangspunkt i mye bra informasjon i sektoren og videreforedlet den. Det sparer tid og penger, og legger grunnlag for en felles sikkerhetskultur, sier hun.