Universiteter og høyskoler krever milliarder til oppussing

– Vi mister studenter når vi ikke har gode nok arealer, sier UiO-rektor Svein Stølen. Vedlikeholdsetterslepet ved universiteter og høyskoler er på 15 milliarder.