Universiteter slakter UD-forslag om eksportkontroll

Mener forslag vil ramme akademisk frihet, er preget av manglende kunnskap om forskning og er lite gjennomførbart i praksis.