Universiteter strammer inn plagiatkontrollen

Oslo Met har sikret seg større tilgang til masteroppgaver ved andre universiteter for å kunne avdekke plagiat. Også ved UiO skal dagens plagiatsystem skiftes ut.