Universiteter styrker samarbeidet med Svalbard

Av Redaksjonen

Publisert 23. september 2011

Sju fastlandsuniversiteter har inngått samarbeidsavtale med Universitetssenteret på Svalbard. - Institusjonen er vår forlengede arm inn i Arktis, sier statsråd Tora Aasland.

Fakta

 

  • er eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH), Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Hedmark og Oppland fylkeskommunar
  • har som mål å bli ein felles høgskole innan 1. januar 2013
  • har som mål å etablere Universitetet i Innlandet 1. januar 2015

Denne uken inngikk Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) en samarbeidsavtale med sju universiteter. NTNU, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), og universitetene i Tromsø, Nordland, Bergen, Stavanger og Oslo. Statsråd Tora Aasland overvåket signeringen.

– Denne samarbeidsavtalen vil videreføre og forsterke det gode samarbeidet om utdanning og forskning på Svalbard til det beste for samfunnet, studentene og partene på fastlandet, sier universitetsdirektør ved UiT Lasse Lønnum og direktør ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Gunnar Sand i en uttalelse til Uit.no.

Supplement til universitetene

Universitetssenteret på Svalbard ble opprettet i 1993 og inngikk den gang en samarbeidsavtale med de daværende fire universitetene på fastlandet. I løpet av de siste 18 årene har ikke denne avtalen vært revidert. I og med at Norge nå har fått fire nye universiteter, ble det i år påbegynt et arbeid for å revidere avtalen og legge til rette for at flere universiteter kunne få en samarbeidsavtale med UNIS.

UNIS sitt formål er å tilby undervisning og drive forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område med de muligheter det gir. Studietilbudet skal fremstå som et supplement til undervisningen ved universitetene. Studietilbudet skal ha en internasjonal profil og undervisningen skal foregå på engelsk. Det skal være balanse mellom norske og internasjonale studenter, skriver Uit.no.

– Spiller en viktig rolle

– UNIS spiller en viktig rolle på fastlandet, fordi institusjonen er vår forlengede arm inn i Arktis. Det er viktig at universitetene på fastlandet har en aktiv tilknytning til UNIS og at UNIS har en aktiv tilknytning til dem. Samarbeidet mellom UNIS og fastlandsuniversitetene opplever jeg som godt og det samarbeidet skal nå videreutvikles, sa Aasland i sin tale i forbindelse med signeringen.

Universitetene og UNIS ønsker å utvikle et sterkt forskningsmiljø og utdanningsmiljø innen arktiske temaer.

– Partene skal utnytte kombinasjonen av universitetenes vitenskapelige tyngde og UNIS sine komparative fortrinn, gitt av lokaliseringen på Svalbard, til å innta lederroller i internasjonal polarforskning, sier UNIS-direktør Sand.