Fire av landets største universiteter skal ta stilling til om rektor skal velges av ansatte eller ansettes av styret.

Fra neste sommer er det tid for nye rektorperioder på Norges fem største universiteter. Ved fire av dem er det også knyttet spenning til om den nye rektoren skal velges eller ansettes, skriver Khrono.

Det følger av lovendringen om at hovedmodell for ledelse ved universiteter og høyskoler skal være ansatt i stedet for valgt rektor, som trer i kraft 1. juni. Valgt rektor skal fortsatt være mulig, men det er også blitt lettere å endre ledelsesmodell. Saken har vakt stor motstand i universitetsmiljøene, men gikk gjennom i Stortinget tross protestene.

Innstiller på valgt

Før sommeren skal Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) beslutte om rektor skal ansettes eller velges. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) skal ta diskusjonen i september, mens NTNU allerede har ansatt rektor som ledelsesmodell.

Ved Universitetet i Bergen skal universitetsstyret behandle spørsmålet 2. juni. Ifølge På Høyden har 4 av 11 styremedlemmer sagt at de vil stemme for valgt rektor, 2 vil ha tilsatt, mens 5 har svart at de ikke har bestemt seg ennå. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm innstiller imidlertid på fortsatt valgt rektor.

– Hvis vi skulle gått over til ansatt rektor, måtte personen begynt neste sommer. Stillingen måtte blitt lyst ut tidlig i høst. I tillegg til at en omlegging fra valgt til ansatt rektor hadde vært omfattende, hadde man også måttet gå gjennom ledelsesstrukturen ved hele universitetet, sier Bernstrøm til På Høyden.

Ny UiO-modell

Ved Universitetet i Oslo har også diskusjonen om valgt eller ansatt rektor vart en stund. Diskusjonen fikk nytt liv da et ekspertutvalg anbefalte ansatt rektor, mens nåværende rektor Ole Petter Ottersen har vært tydelig på at valgt rektor bør ivaretas. Begrunnelsen er blant annet at en valgt rektor har en annen legitimitet i institusjonen ved viktige strategiske og politiske valg.

Ved UiO kan det likevel bli gjort endringer i hvordan man velger rektor. Ifølge Uniforum kan det bli snakk om å innføre en valgkomité som skal søke etter eksterne og interne kandidater som blir innstilt, og så blir det opp til ansatte og studenter å stemme frem rektor.

Kampsak ved NMBU

Ved NMBU har valg av ledelsesmodell vært en kampsak for ansatte. Kunnskapsdepartementet har lagt opp til ansatt rektor, til protester fra ansatte og fagforeninger. Ifølge Khrono skal tre eksterne styremedlemmer være positive til ansatt rektor, fire interne styremedlemmer være positive til valgt rektor og fire være usikre. Avgjørelsen tas 16. juni.

Ved de resterende universitetene er det allerede kommet nye rektorer fra 1. januar i år. Nord universitet fikk ny ansatt rektor, Bjørn Olsen, Universitetet i Agder fikk ny valgt rektor, Frank Reichert, og Universitetet i Stavanger ble Marit Boyesen gjenvalgt for en ny periode.