Universitetet i Agder skal fortsatt ha valgt rektor

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. september 2018

Med knappest mulig flertall bestemte styret ved Universitetet i Agder at rektor fortsatt skal velges.

Onsdag tok styret ved Universitetet i Agder (UiA) stilling til om rektor skal ansettes eller velges.

Med 6 mot 5 stemmer inn for at dagens ledelsesordning med valgt rektor skal fortsette fram til 2023, skriver universitetet på sine nettsider. 

Representantene valgt av universitetets ansatte, samt styrets leder rektor Frank Reichert, stemte alle for å beholde dagens ordning med valgt rektor. Det samme gjorde også én av de fire eksterne styremedlemmene som er oppnevnt til universitetsstyret av Kunnskapsdepartementet, skriver universitetet.

De øvrige tre eksterne styremedlemmene stemte mot. Det samme gjorde også begge representantene valgt av studentene. Mindretallet ønsket å innføre lovens normalordning med tilsatt rektor ved UiA.

Ifølge Khrono var det inntil det siste uklart hva utfallet ville bli. Da avgjørelsen var fattet, brøt det ut jubel blant de frammøtte tilhørerne i styrerommet i Kristiansand, skriver Khrono. 

I vedtaket står det det at valg av rektor for neste fireårsperiode fra august 2019 utlyses i løpet av oktober/november i år, og at valget holdes i eller nær februar neste år. Datoer for utlysning, frist for å fremme kandidater og valgperiode bestemmes av styret på neste møte i oktober.