Universitetet i Oslo får nytt senter for forskning på høyreekstremisme

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 23. november 2015

Terroren i Paris vil føre til mer høyreekstrem vold, sier påtroppende senterleder Tore Bjørgo.

universitetet-i-oslo-f-r-nytt-senter-for-forskning-p--h-yreekstremisme


Flyktningstrømmen har ført til hatkriminalitet, vold og påsatte branner på asylmottak, i Sverige, men også i Norge, sier senterleder Tore Bjørgo.

Fakta

Toppforsk

  • del av Fripro i Forskningsrådet
  • 1 milliard kroner til utdeling
  • 172 søkere
  • 46 søknader fikk penger
  • 9 av søknadene hadde kvinnelig prosjektleder
  • ny tildeling om to år
 

– Kunnskap og innsikt kan bidra i kampen mot ekstremisme. Forskning og forebygging er viktig for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om opprettelsen av det nye forskningssenteret.

Norges forskningsråd har gjennom forskningsprogrammet for samfunnssikkerhet, Samrisk, tildelt 50 millioner kroner til Universitetet i Oslo for å etablere Senter for forskning på høyreekstremisme. Det fulle navnet på engelsk er Center for Research on Extremism (C-REX): Right-Wing Extremism, Hate Crime and Political Violence.

– Dette senteret vil bidra til å styrke forskningen på høyreekstremisme og gi oss et bedre grunnlag for å forebygge og håndtere høyreekstremisme, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Bredt samarbeid

Det ble kjent i mai at regjeringen ønsket å opprette forskningssenteret, i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli. Universitetet i Oslo (UiO) var tidlig ute med å invitere et slikt forskningssenter til å bli en del av universitetet.

Påtroppende leder Tore Bjørgo er professor ved Politihøgskolen og har doktorgrad om rasistisk og høyreekstrem vold i Skandinavia.

– Vi er glade for å ha fått muligheten til å få starte opp Senter for forskning på høyreekstremisme. Det er lagt ned et stort arbeid og mye entusiasme for å få dette til. Det er mye kompetanse på dette feltet, som vi gleder oss til å dra veksel på, sier Bjørgo i en uttalelse på UiOs nettside.

Nestleder blir universitetslektor i statsvitenskap ved UiO, Anders Ravik Jupskås. Senteret vil være et samarbeid med Politihøgskolen, Nupi (Norsk utenrikspolitisk institutt), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Prio(Fredsforskningssenteret) og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter). Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Institutt for statsvitenskap vil være vertskap for det nye senteret.

Hatkriminalitet mot flyktninger

Bjørgo mener dagens flyktningsituasjon aktualiserer problemstillingene det nye forskningssenteret skal jobbe med.

– Flyktningstrømmen har ført til hatkriminalitet, vold og påsatte branner på asylmottak, i Sverige, men også i Norge. I tillegg har vi terroren, som for en drøy uke siden rammet Paris igjen. Det dreide seg om jihadistisk terror, men vi regner med at terroren også vil føre til mer høyreekstrem vold, sier Bjørgo.

Han sier at Norge fra før av har sterke forskningsmiljøer på jihadisme, mens vi de siste 10-15 årene ikke har hatt tilsvarende forskningsmiljøer på høyreekstremisme.

– Det er mye felles tankegods i disse retningene. Vi vil opplagt ha flere sammenliknbare studier av jihadisme og høyreekstremisme, sier Bjørgo.

Bevilgningen til senteret vil utgjøre 10 millioner kroner per år, fra og med 2016. Bevilgningen er i første omgang opprettet for fem år.