Religiøse ledere fra ulike trossamfunn skal kunne få utdanning ved Universitetet i Oslo, som satser spesielt på islamsk teologi.

Da Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2018 vedtok de å sette av 5 millioner til å etablere «en fleksibel utdanning for religiøse ledere ved Universitetet i Oslo».

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, mener at dette er en viktig sak for universitetet.

– Studietilbudet vi nå skal utvikle vil svare på et behov i vårt flerkulturelle samfunn. Viktigheten av dette understrekes tydelig gjennom stortingets vedtak, sier Stølen i en pressemelding. 

Islam på teologisk fakultet

Ved UiO er det Det teologiske fakultet som får oppdraget, siden de har drevet med forskning og utdanning innenfor interreligiøse studier siden 2007, med vekt på islam og kristendom.

Bilde av Oddbjørn Birger Leirvik
– Vi har fått en stadig mer variert tros- og livssynsbakgrunn blant både studenter og ansatte de siste årene, forteller Oddbjørn Leirvik.

– Fakultetet har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mastergrad for religiøse ledere, samt egne studieprogram i islamsk teologi. Nå har vi fått rammene vi trenger for å igangsette arbeidet, sier studiedekan Oddbjørn Leirvik.

Siden 2007 har fakultetet hatt kurs i norske samfunnsforhold for religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn fra ulike trossamfunn. I tillegg har fakultetet en bachelor- og mastergrad i religion og samfunn, og siden 2011 har mastergraden tilbudt spesialisering i islamsk teologi og religionsfilosofi.

– De teologiske fakultetene må, slik det også skjer ved stadig flere europeiske universiteter, bli relevante for nye grupper av studenter som ønsker å studere religion og teologi på egne premisser – og i et mangfoldig universitetsfellesskap, sier Leirvik.

I 2015 ble den muslimske religionsfilosofen Safet Bektovic ansatt som førsteamanuensis i teologiske islamstudier.

Etterlyser utredning

– En imamutdanning på det norske samfunnets grunn vil kunne bidra til å skape bedre forståelse, toleranse, og forankring, skriver Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

I integreringsforliket og anmodningsvedtaket som ble gjort i desember 2015 står det at «Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn etter mal fra måten dette gjøres ved norske utdanningsinstitusjoner.»

Denne uken etterlyste Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet denne utredningen. I et spørsmål til kunnskapsministeren skriver hun at «Utredning av norsk imamutdanning ble ikke fulgt opp i regjeringens integreringsmelding, St. meld 30 (2015-2016) «Fra mottak til arbeidsliv». Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen viste til mangel på interesse i muslimske miljøer.»

Forslaget kom inn i budsjettet gjennom regjeringens budsjettavtale med Kristelig folkeparti og Venstre. Det står også i den nye regjeringsplattformen, hvor det står at de vil «følge opp etableringen av en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere».

Les mer: 

Statsbudsjett 2017: Realvekst til forsking