Universitetet i Stavanger vil bli medeier i Khrono

Av Jørgen Svarstad

Publisert 22. oktober 2018

Nettavisen Khrono, som eies og drives av Oslomet, startet som en «lokalavis» for daværende Høgskolen i Oslo og Akershus i 2013. Nå vil de ha medeiere. De ønsker å bli en nasjonal nisjeavis for universitets og høyskolesektoren, tilsvarende det Vårt Land er  for kristenfolket og Dagens Næringsliv er for næringslivet, har redaktør Tove Lie uttalt.

Flere universiteter og høyskoler har vist interesse for partnerskap. Torsdag denne uken ga styret til Universitetet i Stavanger tommelen opp for å inngå en avtale med Oslomet om eierskap i Khrono.

I sin innstilling skriver universitetsdirektør Ole Ringdal at han mener det er viktig å ha en riksdekkende avis for sektoren, og at én måte å bidra til dette på er at flere institusjoner blir medeiere i Khrono.

«En unik nasjonal posisjon»

«Khrono har på relativt få år opparbeidet seg en unik nasjonal posisjon innenfor vår sektor med en stor leserkrets blant ansatte og studenter i UH-institusjonene og nasjonale beslutningstakere. Nettavisen dekker ikke bare saker fra sin eier, OsloMet, men saker fra de andre UH-institusjonene og instituttsektoren samt stoff om nasjonal utdannings- og forskningspolitikk. Khrono har gjort seg bemerket innen fagpressen med en dyktig redaktør og redaksjon og har vunnet flere prestisjetunge priser», skriver universitetsdirektøren.

De andre som har meldt sin interesse er Høgskulen på Vestlandet, NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Tromsø.

Skal forhandle om penger

Det er laget en avtaleskisse om hvordan avisen skal organiseres og hva partene forplikter seg til. Her fastslås det blant annet at avisen skal ha et redaksjonelt miljø med tyngdepunkt både i Bergen og Oslo. Det står videre at Oslomet skal forplikte seg til å bidra med et beløp tilsvarende 4,5 millioner kroner. Universitetet i Bergen skal finansiere minimum tre årsverk i Bergensredaksjonen.

De andre partene, inkludert Universitetet i Stavanger, skal nå forhandle om hvor stor årlig sum de skal bidra med i avtaleperioden, som er fra 1. januar 2019 og ut 2022.  Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen har allerede uttalt at de ikke vil gå inn på eiersiden nå, men han har bestemt at universitetet skal støtte Khrono økonomisk.

Den 14. desember skal styret ved Oslomet etter planen behandle forslag til samarbeidsavtale med flere eiere, skriver Khrono.

Les også: