universitetsansatte-vil-vekk

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

STORBRITANNIA: Nær en tredjedel av britiske universitetsansatte vurderer å bytte jobb, og like mange føler at stillingen er usikker, ifølge Times Higher Educations nye studie «Best University Workplace Survey».

Særlig vitenskapelig ansatte innen utdanningsfag (39 prosent), kunstfag (37 prosent) og samfunnsvitenskap (34 prosent) svarte at de vurderer jobbskifte.

Ansatte innen ingeniør- og teknologifag ville i minst grad bytte jobb (25 prosent).