Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Universitetsdrøm i Telemark

Av Forskerforum

Publisert 26. november 2012

Høgskolen i Telemark vil trappe opp universitetssatsingen neste år.

universitetsdr-m-i-telemark


– De faglige ambisjonene knyttet til både undervisnings- og forskningskvalitet henger sammen med universitetsambisjonene, sier rektor ved Høgskolen i Telemark. Foto: Høgskolen i Telemark

Fakta

 

  • Statlig spesialpedagogisk støttetjeneste
  • Gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner, brukere og fagmiljø
  • Omfatter fagfeltene hørsel, syn, språk/tale, ervervet hjerneskade, sammensatte lærevansker og døvblinde
  • 850 ansatte
  • 1. januar 2013 slås elleve sentre sammen: Huseby, Bredtvet, Torshov, Skådalen, Øverby, Nedre Gausen, Sørlandet, Tambartun, Møller-Trøndelag, Statped vest og Statped nord.
Kilde: Statped

– Ved å prioritere universitetssatsingen, går det på kort sikt utover andre ting. Men universitetsambisjonene er en kvalitetsambisjon: Det betyr flere professorer og flere doktorgradsstipendiater. Altså øker vi forskingen og forskingskvaliteten. Dette er en investering i kvalitetsutvikling ved skolen.

Det sier rektor Kristian Bogen ved Høgskolen i Telemark til Telemarksavisa.

Ambisiøst mål

Bogen vil foreslå for styret i desember at satsingen på fremtidig universitetsstatus skal trappes opp. Satsingen innebærer å øke tilskuddene til master- og doktorgradsprogrammene, og øke andelen ansatte med førstekompetanse. Andelen skal opp fra dagens 42,5 prosent til 55 prosent innen 1. oktober 2014, skriver avisen.

– Det er et ambisiøst mål. Vi tar grep for å bevege oss i den retningen. Så får vi se hvor langt vi kommer, sier Bogen.

Vurderer fusjon med Agder

Siden 2011 har Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder (UiA) inngått et treårig samarbeidprosjekt. Prosjektet har som mål å få på plass felles prosjekter og utrede grunnlaget for en fremtidig fusjon. Høgskolen i Telemark har vedtatt universitetsambisjon uavhengig om det skjer med UiA.

Bogen mener en økt satsing på forskningsmiljøene ikke vil gå ut over studiekvaliteten.

– Her er det ikke enten eller. Vi skal drive forskningsbasert utdanning. De faglige ambisjonene knyttet til både undervisnings- og forskningskvalitet henger sammen med universitetsambisjonene. Jeg føler ikke at det er aktiv motstand mot universitetsplanene fra ansatte eller studenter. Gitt oppgavene som venter oss neste år, blir det da naturlig å inkludere dem enda mer i arbeidet med universitetsutredningen vi gjør sammen med Agder, sier Bogen.