universitetsmuseum-kaster-seg-inn-i-rom-debatten

Disse stedene er det funnet avføring i Botanisk hage. Oransje ringer markerer steder der det daglig finnes ekskrementer, skriver museet i en pressemelding.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

 

Naturhistorisk museum i Oslo, som er en avdeling av Universitet i Oslo, vil begrense åpningstidene til Botanisk hage. Årsaken er at parken benyttes som toalett av bostedsløse. I en pressemelding skriver museet at åpningstidene i Botanisk hage blir innskrenket «som følge av uverdige forhold for tilreisende bostedløse».

Monrads gate på østsiden av Naturhistorisk museum og Botanisk hage har i flere år vært benyttet som overnattingssted av tilreisende. Ifølge pressemeldingen utplasserte Oslo kommune i fjor to transportable toaletter på parkeringsplassen mellom Naturhistorisk museum (NHM) og Munch-museet.

Uverdige forhold

«Kommunen ønsker ikke å gjenta dette i år, siden den opplever det som å legitimere at området benyttes til overnatting. Resultatet er at de bostedsløse gjør fra seg i de omliggende grøntområdene, deriblant Botanisk hage», skriver museet som mener at forholdene er uverdige.

«Forholdene er uverdige for de bostedsløse, uhygieniske for de besøkende, inkludert barn i barnehagealder, og også ubehagelige for de ansatte som må fjerne ekskrementene. Som en prøveordning ser derfor NHM seg nødt til å innskrenke åpningstidene for portene i Botanisk hage.»

Ber myndighetene om løsning

Botanisk hage vil fra mandag 13. mai bare være åpen mellom 0900 og 1700. Vanlig åpningstid i sommerhalvåret er 07-21 på hverdager og 10-21 i helgene. Universitetet i Oslo vurderer i tillegg å øke vaktholdet i hagen.

«Det er med svært tungt hjerte vi går til dette skrittet, og vi anmoder ansvarlige myndigheter til å finne en snarlig løsning på de hygieniske problemene i Monrads gate,» skriver musset.